-VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKALL HYRA FORDON MED PERSONAL ELLER HYRA ENBART FORDON UTAN PERSONAL-

Kund som hyr fordon utan personal eller hyr fordon med personal av en person eller ett företag som inte innehar Yrkestrafiktillstånd utfärdat av Transportstyrelsen döms till böter eller fängelse i högst ett år så det är viktigt att kontrollera om dem du hyr av har Yrkestrafiktillstånd för att hyra ut fordon med personal eller hyra ut fordon utan personal. Eftersom det är så lätt att kontrollera om en person eller ett företag innehar ett sådant av Transportstyrelsen utfärdat Yrkestrafiktillstånd så anses alla vara medvetna om att personen eller företaget du hyr av innehar ett sådant Yrkestrafiktillstånd – det går alltså inte hävda att man varit omedveten om att personen eller företaget man hyrt av inte hade något Yrkestrafiktillstånd.

Jag vill hyra utan personal Locationbuss I Husbil I Lastbilar I Bussar I Personbil - vad gäller?

Lag (1998:492) om biluthyrning

Denna lag gäller uthyrning av motorfordon bilar/lastbilar/bussar och terrängmotorfordon (t.ex. 4-hjuling, snöskoter m.m.) utan personal för kortare tid än ett år. Tillstånd krävs för att driva en uthyrningsrörelse och prövas av Transportstyrelsen.

Detta innebär att där enbart fordon hyrs utan personal, skall den som du hyr fordonet av vara innehavare av Yrkestrafiktillstånd UTHYRNING utfärdat av Transportstyrelsen. (Se nedan hur du kontrollerar att den som du avser hyra av har sådant Yrkestrafiktillstånd UTHYRNING).

Jag vill hyra med personal en Locationbuss I Lastbil I Buss I Personbil - vad gäller?

Bestämmelsen i yrkestrafiklagen innehåller en definition av yrkesmässig trafik, enligt den bestämmelsen avses bland annat sådan verksamhet som bedrivs med personbilar klass 1 eller personbilar klass 2 (locationbuss/husbil), lastbil, buss och innebär att fordon med personal mot betalning ställs till förfogande, yrkesmässig trafik får enligt yrkestrafiklagen bedrivas endast av den som har av Transportstyrelsen utfärdat Yrkestrafiktillstånd. Den som bedriver olaga yrkesmässig trafik enligt denna lag döms till böter eller fängelse i högst två år.

Detta innebär att fordon som hyrs ut med personal skall den personen eller det företaget som du hyr av vara innehavare av Transportstyrelsen utfärdat Yrkestrafiktillstånd GODSTRAFIK eller BUSSTRAFIK eller TAXITRAFIK. (Se nedan hur du kontrollerar att den som du avser hyra av har Yrkestrafiktillstånd GODSTRAFIK eller BUSSTRAFIK eller TAXITRAFIK ).

Du som skall hyra av en person eller ett företag måste kontrollera:
  1. tillstånd som personen / företaget som vill hyra ut innehar.
  2. fordonen som personen / företaget vill hyra ut

1) Här https://yttkoll.transportstyrelsen.se/extweb/Trafiktillstand/ kollar du om den som hyr ut sitt fordon / locationbuss / husbil / lastbil / personbil / buss har Yrkestrafiktillstånd utfärdat av Transportstyrelsen (OBS! Fyll i personnummer eller organisationsnummer med 10 siffror). Har inte personen eller företaget något Yrkestrafiktillstånd kommer texten "Ingen träff!" när du söker. Har personen eller företaget som du skall anlita ett av Transportstyrelsen utfärdat Yrkestrafiktillstånd ser du namn på trafikansvarig eller namn på företaget . Du skriver in din e-mailadress och du får då inom några sekunder ett e-mail från Transportstyrelsen med uppgifter om vilket sorts Yrkestrafiktillstånd personen eller företaget innehar och hur många fordon respektive Yrkestrafiktillstånd gäller för. I e-mailet som sänds till dig medföljer också ett PDF-fil med alla uppgifter som du kan skriva ut.

OBS! Skall du hyra fordon med personal som skall vara utanför Sverige så måste det även stå i e-mailet du fått från Transportstyrelsen att företaget innehar ett Gemenskapstillstånd för respektive Yrkestrafiktillstånd och vilket datum som detta Gemenskapstillstånd upphör. Ett utskrivet Gemenskapstillstånd skall alltid finnas med i fordonet som hyrs med personal och behöver visas upp före du anlitar personen eller företaget som skall hyra ut fordon med personal.

2) Du som kund måste före du skall hyra ett fordon med eller utan personal kontrollera att det specifika fordonet / fordonen som du skall hyra är lagligt registrerade för uthyrning utan personal eller att fordonet / fordonen får hyras med personal genom att du går in på Transportstyrelsens länk för kontroll https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb/UppgifterAnnatFordon och där skriver du respektive fordons registreringsnummer du är intresserad av att hyra, när du kommit till fordonets uppgifter så klickar du på fliken "Status" och under den rubriken kommer det i sådant fall stå en huvudrubrik "Yrkesmässig trafik" och under denna rubrik antingen "Uthyrning", "Busstrafik", "Godstrafik", "Taxitrafik".

  1. Hyra fordon med personal:
    Skall du hyra ett fordon med personalMÅSTE det stå antingen ”Busstrafik”, ”Godstrafik” eller ”Taxitrafik”.
  2. Hyra fordon utan personal::
    Skall du hyra ett fordon utan personal MÅSTE det stå minst ”Uthyrning” (det kan även tillsammans med ”Uthyrning” stå ”Busstrafik”, ”Godstrafik” eller ”Taxitrafik”) men ”Uthyrning” är minimikravet och MÅSTE stå där när du hyr fordon utan personal.

Vi är väldigt ledsna, men tyvärr så kommer du upptäcka att de flesta INTE har Yrkestrafiktillstånd med sina fordon registrerade för detta, särskilt inom filmbranschen och städ- & flyttbranschen. Kom då ihåg att det är straffbart att anlita en person eller ett företag som inte innehar av Transportstyrelsen utfärdat Yrkestrafiktillstånd och det kan ge dig som kund, böter eller fängelse upp till 1 år!

Vi ser fram emot att serva Er i det arbete Ni vill att vi ska hjälpa Er med - hjärtligt välkomna!

OBS! HYRBUSSARNA INNEHAR SAMTLIGA AV TRANSPORTSTYRELSEN UTFÄRDADE YRKESTRAFIKTILLSTÅND ”UTHYRNING”, ”BUSSTRAFIK”, ”GODSTRAFIK”, ”TAXITRAFIK”.