Filmsäkerhetslastbil - TMA-bil Trafikoml. !SÅLD!

  • Pris: 795:- / h med chaufför. Eller utan chaufför 4000:- / dygn 23.000:-/vecka fria mil
  • Platser: 1
  • Körkort: ** B* C* ** Yrkeskompetens: YKB

Angivet dygns- och veckopris utan chaufför. Går även att hyra med chaufför, 

begär offert för Ert projekt eller Er filminspelning m.m.

Filmsäkerhetsbil vid filminspelning där trafiken är stor eller där trafik behöver

dirigeras om - mycket viktig funktion!

Används även vid fibergrävning, vägarbeten, trafikomläggning, bärgnings- och

olycksarbeten m.m.

Hör av Er för långtidsoffert! Arbeten i hela Sverige.

OBS! Godkänd för arbetsuppdrag i Miljözoner!!